søndag 22. april 2018

- Yellow -

                                        © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

søndag 15. april 2018

- Kvitveisens vår -

                                            © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

fredag 6. april 2018

- Hestehov -

                                             © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

- Tid for vår -                                     © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved