lørdag 28. juni 2014

- Smørblomen -

                                         © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

fredag 27. juni 2014

- Skogstorkenebb -


                                   © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved