lørdag 28. juni 2014

- Smørblomen -

                                         © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

fredag 27. juni 2014

- Skogstorkenebb -


                                   © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

Fly frå Frankfurt til Amsterdam

                                            Solnedgang på flyturen                                        © Inger Anne Maritsdotter Vik. ...