lørdag 31. august 2013

- Sommerminner -


                    © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

torsdag 1. august 2013

- On a little bikeride -                           © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved