torsdag 3. august 2017

Fly frå Frankfurt til Amsterdam

                                            Solnedgang på flyturen 
                                      © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved   

- Frankfurt i juli -


                             
                                

Elva "Main"
                       © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved   

- Frankfurt Am Main -

Turist i byen på besøk hos min datter.


                   Rebstock og Zeppelin-parken.
                   Tyskland er gode på parkområder og tilrettelegging av naturområder.                               Et stort naturområde et lite stykke utenfor Frankfurt.

                                   © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved   


- Reise i juli -

                                    Fly frå Bergen til Amsterdam
                                   Biltur frå Amsterdam til Frankfurt//Tyskland.
                                  © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved   

- Juni -

                      Takk for besøket, lille venn; alltid kjekt når du kjem.
                                       © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved