søndag 30. april 2017

- Kvitveisens vår -

                       © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

- Vårstemning -

                         © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

fredag 14. april 2017

- Våren i emning -

                        © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

onsdag 12. april 2017

- Vår i lufta -

                        © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved