lørdag 8. august 2015

- Det var en gang en sommer -

                          © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

Fly frå Frankfurt til Amsterdam

                                            Solnedgang på flyturen                                        © Inger Anne Maritsdotter Vik. ...