mandag 4. oktober 2010

- Det er den draumen -

Eit av mine favorittdikt av Olav H. Hauge "Draumen".

"Det er den draumen me ber på
at noko vidunderlig skal skje,
at det må skje -
at tidi skal opna seg,
at hjarta skal opna seg,
at dører skal opna seg,
at kjeldor skal springa -
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund
skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst om."