mandag 26. februar 2018

- Fullmånen -

                                          © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved

- Vinterfjell -

                                        © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved