lørdag 4. februar 2017

Månen i ny

                      © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved 

onsdag 1. februar 2017

- Vinter i januar -

                        © Inger Anne Maritsdotter Vik. All rights reserved