tirsdag 8. januar 2013

Fly frå Frankfurt til Amsterdam

                                            Solnedgang på flyturen                                        © Inger Anne Maritsdotter Vik. ...